Χριστουγεννιάτικο Κυνήγι Θησαυρού!

Χριστουγεννιάτικο Κυνήγι Θησαυρού!

Φέτος τα Χριστούγεννα οι παιδικές φωνές και τα παιχνίδια θα επιστρέψουν στο athensheart! Τα παιδιά θα συμμετέχουν σε χριστουγεννιάτικο κυνήγι θησαυρού με διαδραστικά παιχνίδια και θα γνωρίσουν τον Αι Βασίλη. Θα φωτογραφηθούν μαζί του, θα κάνουν face-painting και μαζί με τα ξωτικά θα ανακαλύψουν τον χαμένο σάκο του και θα πάρουν το δωράκι τους.
Καθημερινές 18.00-21.00, Σάββατα – Κυριακές – Παραμονές 11.00-19.00
Παράλληλα με ημερήσιες αγορές πάνω από 30 ευρώ όλοι μπαίνουν σε κλήρωση για να διεκδικήσουν δώρο -επιταγές.

 

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
΄΄Κυνήγι Χριστουγεννιάτικου θησαυρού΄΄

 H ανώνυμη εταιρείας με την επωνυμία “DORECO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ” και τον διακριτικό τίτλο  “DORECO SINGLE MEMBER S.A.”, που εδρεύει στον Ταύρο Αττικής, επί της οδού Πειραιώς αρ. 180, διεξάγει διαγωνισμό με τίτλο  Κυνήγι Χριστουγεννιάτικου θησαυρού   (εφεξής «Το Πρόγραμμα»). Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι «Αναλυτικοί Όροι») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα κάθε ενδιαφερομένου, της κλήρωσης και της ανάδειξης νικητών στο πλαίσιο  του Προγράμματος.

Η DORECO SINGLE MEMBER SA διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους, να παρατείνει, να μειώνει τη διάρκεια ή και να ματαιώνει το Πρόγραμμα καθώς και να αλλάζει το έπαθλο του Προγράμματος για οποιοδήποτε λόγο και οποτεδήποτε, με κατάθεση νεότερου εγγράφου στον δικτυακό τόπο του ΑΤΗΕΝSHEART www.athensheart.gr (εφεξής «Δικτυακός Τόπος»). Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Η DORECO Single Member SA δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρων τροποποιήσεων.

 1. Η συνολική διάρκεια του Προγράμματος καθορίζεται από την 16η Δεκεμβρίου  2022 στις 10.00 έως και την 31  Δεκεμβρίου  2022 στις 19.00 (εφεξής η «Διάρκεια»).
 2. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν όλοι όσοι συμπληρώσουν κουπόνι και αποδεχθούν τους όρους του διαγωνισμού.
 3. Θα δοθούν μετά από κλήρωση δωροεπιταγές συνολικής αξίας 3.000ευρώ.
 4. Οι νικητές θα αναδειχθούν με κλήρωση η οποία θα γίνει  στα γραφεία διαχείρισης του ΑΤΗΕΝS HEART παρουσία δικηγόρου.

Αναλυτική περιγραφή δώρων:
10 δωροεπιταγές αξίας 30 ευρώ η μία
15 δωροεπιταγές αξίας 100 ευρώ η μία
6 δωροεπιταγές αξίας 200 ευρώ η μία

Διαδικασία συμμετοχής
Από τις 16 Δεκεμβρίου   2022 στις 10.00 έως και την 31 Δεκεμβρίου  2022 στις 19.00 με ημερήσιες αγορές άνω των 30  ευρώ από οποιοδήποτε κατάστημα του ΑΤΗΕΝS HEART ο επισκέπτης δικαιούται να συμπληρώσει ένα κουπόνι συμμετοχής το οποίο θα διατίθεται στη reception του athensheart στο επίπεδο1. για να διεκδικήσει ένα από τα παραπάνω δώρα.
(Δεν συμμετέχουν οι αποδείξεις από πληρωμές λογαριασμών κινητής τηλεφωνία, φυσικού αερίου κτλ.)

Μέγιστος αριθμός κουπονιών συμμετοχής που μπορεί να συμπληρώσει ένας πελάτης είναι  3 (τρία ) ανεξάρτητα από την αξία της κάθε απόδειξης ή των συνολικών ημερησίων αγορών του. Δεν μπορεί να κληρωθεί νικητής κάποιος περισσότερες από μία φορά . Μπορεί όμως οποιοσδήποτε να συμπληρώσει περισσότερα από ένα κουπόνια για να αυξήσει τις πιθανότητες να κερδίσει.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 1. Εξαιρούνται της συμμετοχής στο Πρόγραμμα οι εργαζόμενοι στην εταιρεία «DORECO SINGLE MEMBER S.A»  επίσης οι εργαζόμενοι στα καταστήματα του ΑΤΗΕΝS HEART, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς α’ και β’ βαθμού αυτών.
 2. Οι νικητές είναι συνολικά  31.
 3. Οι νικητές θα ενημερωθούν τηλεφωνικά στο αριθμό τηλεφώνου ή το email που δήλωσαν κατά τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό.
 4. Οι νικητές θα πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα κατά την παραλαβή των δώρων τους
 5. Η κλήρωση θα γίνει  3 Ιανουαρίου στις 12.00 στα γραφεία διαχείρισης του ΑΤΗΕΝS HEART παρουσία δικηγόρου.
 6. Τα δώρα είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα ή η εξαργύρωσή τους σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή.
 7. Οποιοσδήποτε από τους νικητές σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της αξιοποίησης/ παραλαβής του δώρου, μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:
  (α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν υπογράψει, τη σχετική δήλωση παραλαβής του δώρου.
  (β) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.
 1. Κατά την διάρκεια του Προγράμματος και μέχρι τη λήξη αυτού η DORECO SINGLE MEMBER SA δικαιούται να χρησιμοποιεί το Πρόγραμμα και τους νικητές του και για διαφημιστικούς λόγους. Οι νικητές των δώρων δεν δικαιούνται να εγείρουν καμία αξίωση κατά της ιδιοκτήτριας εταιρείας DORECO SINGLE MEMBER SA λόγω της χρήσης αυτών για διαφημιστικούς σκοπούς.
 2. Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Προγράμματος και της παράδοσης των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της DORECO SINGLE MEMBER SA παύει να υφίσταται. Η DORECO SINGLE MEMBER SA δε θα υπέχει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.
 3. Η DORECO SINGLE MEMBER SA διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα και να δημοσιεύσει φωτογραφίες, ηχητικές παραστάσεις και μαγνητοσκοπήσεις των νικητών στον Δικτυακό του τόπο, σε οποιοδήποτε έντυπό της καθώς και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος. Οι νικητές με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό, συναινούν ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως.
 4. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό συνιστά ρητή αποδοχή και συναίνεση του συμμετέχοντος τήρησης και επεξεργασίας των στοιχείων του από την DORECO SINGLE MEMBER SA για τους σκοπούς του διαγωνισμού ή για την ενημέρωσή του για ενέργειες και υπηρεσίες που αυτός επιθυμεί, στα πλαίσια πάντοτε της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ως εκάστοτε ισχύει. Εάν, οι νικητές δεν επιθυμούν τη χρήση των προσωπικών τους στοιχείων, μπορούν οποιαδήποτε στιγμή, να το δηλώσουν επικοινωνώντας με την εταιρεία διαχείρισης του ATHENS HEART στη διεύθυνση Πειραιώς αρ. 180 ή αποστέλλοντας σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα με τα πλήρη στοιχεία τους.
 5. Για την έγκυρη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα όποιος είναι κάτω των 18 ετών θα πρέπει να διαθέτει την έγγραφη συγκατάθεση και αποδοχή του ασκούντος τη γονική μέριμνα. Αν κάποιος από τους νικητές του διαγωνισμού είναι κάτω των 18 ετών, το δώρο που έχει κερδίσει μπορεί να το παραλάβει μόνο ο ασκών την γονική μέριμνα αυτού.
 6. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων αναλυτικών όρων.
 7. Οι όροι του Προγράμματος θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, στο επίσημο web site του ATHENS HEART (www.athensheart.gr).
 8. Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με το Πρόγραμμα και την εφαρμογή των παρόντων Αναλυτικών Όρων θα επιλύεται από τριμελή επιτροπή της αποκλειστικής επιλογής της DORECO SINGLE MEMBER SA. Η κρίση της Επιτροπής στις περιπτώσεις αυτές είναι δεσμευτική για τους Συμμετέχοντες.