Tο καλοκαίρι σερφάρουμε με Samsung Galaxy Tab 2

Tο καλοκαίρι σερφάρουμε με Samsung Galaxy Tab 2

Το καλοκαίρι σερφάρουμε με Samsung Galaxy Tab 2!

Με ημερήσιες αγορές άνω των 50€ από οποιοδήποτε κατάστημα του ATHENS HEART συμμετέχετε στην κλήρωση για να το κάνετε δικό σας!

Από 24 Ιουνίου έως 13 Ιουλίου κάθε εβδομάδα ένας νικητής!

Κουπόνια συμμετοχής θα βρείτε στην reception μας!

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

“Tο καλοκαίρι σερφάρουμε  με Samsung Galaxy Tab 2 ”

H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «DORECO ΑΝΩΝΥΜΟΣ TEΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και τον δ.τ. “ DORECO SA” ,   που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφ. Κηφισίας αρ. 116 και Δαβάκη αρ. 1», διοργανώνει στο Εμπορικό της Κέντρο με την ονομασία «ATHENSHEART», που βρίσκεται στην οδό Πειραιώς αρ. 180, διαγωνισμό με τίτλο “Tο καλοκαίρι σερφάρουμε  με Samsung Galaxy Tab 2 ”(εφεξής «Το Πρόγραμμα»). Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι «Αναλυτικοί Όροι») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα κάθε ενδιαφερομένου, της κλήρωσης και της ανάδειξης νικητών στο πλαίσιο  του Προγράμματος.

Η DORECO SA διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους, να παρατείνει, να μειώνει τη διάρκεια ή και να ματαιώνει το Πρόγραμμα καθώς και να αλλάζει το έπαθλο του Προγράμματος για οποιοδήποτε λόγο και οποτεδήποτε, με κατάθεση νεότερου εγγράφου στον δικτυακό τόπο του ΑΤΗΕΝS HEART www.athensheart.gr (εφεξής  «Δικτυακός Τόπος»). Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Η DORECO SA δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρων τροποποιήσεων.

 • Η συνολική διάρκεια του Προγράμματος καθορίζεται από   24 Ioυνίου    έως και  13 Ιουλίου  . (εφεξής η «Διάρκεια»).
 • Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν όλοι όσοι  συμπληρώσουν κουπόνι   και αποδεχθούν  τους όρους του διαγωνισμού.
 • Τα δώρα είναι  3 τεμ.  Samsung Galaxy Tablet  2 (10.1) 3G . ( Τα δύο τεμάχια είναι σε χρώμα titanium silver και το τρίτο είναι λευκό )
 • Οι νικητές θα  αναδειχθούν σε τρεις κληρώσεις οι οποίες θα γίνουν 1 Ιουλίου , 8 Ιουλίου και 15 Ιουλίου   στα γραφεία διαχείρισης του Athensheart. Oι νικητές θα πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα , και το απόκομμα του κουπονιού με το οποίο συμμετείχαν στην κλήρωση ή   τις αντίστοιχες αποδείξεις που κερδίζουν . Χωρίς την επίδειξη του κουπονιού  ή τις αντίστοιχες αποδείξεις δεν θα είναι δυνατή η παραλαβή του δώρου .

Συμμετοχή στο διαγωνισμό

Από τις  24 Ιουνίου  έως και τις 13 Ιουλίου    οι επισκέπτες με συνολικές ημερήσιες  αποδείξεις άνω των 50 ευρώ από οποιοδήποτε κατάστημα του Athensheart    δικαιούνται να συμπληρώσουν ένα κουπόνι συμμετοχής  στη reception. Ισχύει για αποδείξεις με ημερομηνία 24 Ιουνίου  έως και τις 13 Ιουλίου  . Οι αποδείξεις από λογαριασμούς ΔΕΚΟ και κινητής τηλεφωνίας  δεν συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Ο πελάτης προκειμένου να συμπληρώσει αποδείξεις 50 ευρώ ,μπορεί να αθροίζει τα ποσά των αποδείξεων από διάφορα καταστήματα . Ο κάθε πελάτης δικαιούται να συμπληρώσει  μόνο ένα κουπόνι  ανά ημέρα  (αν έχει ημερήσιες αγορές άνω των 50 ευρώ ). Eιδικά για τις Κυριακές  που η reception δεν λειτουργεί , ο πελάτης  που θα συγκεντρώσει αποδείξεις άνω των 50 ευρώ μπορεί να τις προσκομίσει οποιαδήποτε ημέρα πριν τη λήξη του διαγωνισμού ( έως και 13 Ιουλίου ) στη reception , να συμπληρώσει κουπόνι και να λάβει μέρος στην κλήρωση.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 1. Εξαιρούνται της συμμετοχής στο Πρόγραμμα οι εργαζόμενοι στις εταιρείες «PASAL S.A», «DORECO S.A»  καθώς  επίσης οι εργαζόμενοι στα καταστήματα  του ΑΤΗΕΝSHEART , καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς α’ και β’ βαθμού αυτών.
 2. Τα δώρα  είναι  συνολικά  3.
 3. Οι νικητές θα ενημερωθούν τηλεφωνικά ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο e-mail που δήλωσαν κατά τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό.
 4. Οι κληρώσεις  θα γίνουν 1 Ιουλίου , 8 Ιουλίου και 15 Ιουλίου στα γραφεία διαχείρισης του ΑΤΗΕΝS HEART
 5. Εκτός από τους  3   τυχερούς θα επιλεγούν και ισάριθμοι αναπληρωματικοί.
 6. Όλα  τα δώρα θα παραληφθούν από το ΑΤΗΕΝS HEART γραφεία διαχείρισης  από τις 10:00 – 18:00  Δευτέρα – Παρασκευή, τηλέφωνο επικοινωνίας 210-3414105 από την Τετάρτη 17 Ιουλίου      έως και την Παρασκευή   20  Σεπτεμβρίου   2013.
 7. Τα δώρα είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα ή η εξαργύρωσή τους σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή.

10. Οποιοσδήποτε από τους νικητές σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της    αξιοποίησης/ παραλαβής του δώρου, μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:

(α)  σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν υπογράψει, τη σχετική δήλωση παραλαβής του δώρου.

(β)  σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.

Κατά την διάρκεια του Προγράμματος και μέχρι τη λήξη αυτού η  DORECO SA δικαιούται να χρησιμοποιεί το Πρόγραμμα και τους νικητές του και για διαφημιστικούς λόγους. Οι νικητές των δώρων δεν δικαιούνται να εγείρουν καμία αξίωση κατά   της ιδιοκτήτριας εταιρείας DORECO SA λόγω της χρήσης αυτών για διαφημιστικούς σκοπούς.

 1. Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Προγράμματος  και της παράδοσης των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της  DORECO SA παύει να υφίσταται. Η DORECO SA δε θα υπέχει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.
 2. Η DORECO SA διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα και να δημοσιεύσει φωτογραφίες, ηχητικές παραστάσεις και μαγνητοσκοπήσεις των νικητών στον Δικτυακό του  Τόπο, σε οποιοδήποτε έντυπό της καθώς και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος. Οι νικητές με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό, συναινούν ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως.
 3. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό συνιστά ρητή αποδοχή και συναίνεση του συμμετέχοντος τήρησης και επεξεργασίας των στοιχείων του από την DORECO SA για τους σκοπούς του διαγωνισμού ή για την ενημέρωσή του  για  ενέργειες και υπηρεσίες που αυτός επιθυμεί, στα πλαίσια πάντοτε της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ως εκάστοτε ισχύει. Εάν,  οι νικητές δεν επιθυμούν τη χρήση των προσωπικών τους στοιχείων, μπορούν οποιαδήποτε στιγμή, να το δηλώσουν  επικοινωνώντας με την εταιρεία διαχείρισης του ATHENS HEART στη διεύθυνση Πειραιώς αρ. 180 ή αποστέλλοντας σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα με τα πλήρη στοιχεία τους.
 4. Για την έγκυρη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα όποιος είναι κάτω των 18 ετών θα πρέπει να διαθέτει την έγγραφη  συγκατάθεση και αποδοχή του ασκούντος τη γονική μέριμνα. Αν κάποιος από τους νικητές του διαγωνισμού είναι κάτω των 18 ετών,  το δώρο που έχει κερδίσει μπορεί να το παραλάβει μόνο ο ασκών την γονική μέριμνα αυτού.
 5. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων αναλυτικών όρων.
 6. Οι όροι του Προγράμματος  θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, στο επίσημο web site του ATHENS HEART (www.athensheart.gr).
 7. Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με το Πρόγραμμα και την εφαρμογή των παρόντων Αναλυτικών Όρων θα επιλύεται από τριμελή επιτροπή της αποκλειστικής επιλογής της DORECO SA. Η κρίση της Επιτροπής στις περιπτώσεις αυτές είναι δεσμευτική για τους Συμμετέχοντες.