Καλοκαιρινός Διαγωνισμός Δοκίμασε… την τύχη σου!

Καλοκαιρινός Διαγωνισμός Δοκίμασε… την τύχη σου!

Αυτό το καλοκαίρι, κάνε τις αγορές σου στο athensheart mall και δοκίμασε… την τύχη σου!
Έως 31 Ιουλίου, με ημερήσιες αγορές άνω των 30€, μπαίνεις σε εβδομαδιαίες κληρώσεις , για να διεκδικήσεις δωροεπιταγές αξίας έως και 50 ευρώ από τα καταστήματα του athensheart ! Το το πιο juicy κέρασμα αυτό το καλοκαίρι είναι μόνο στο athensheart mall, Πειραιώς 180 κόμβος Χαμοστέρνας.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

“Καλοκαιρινός διαγωνισμός # Δωροεπιταγές ”

H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «DORECO ΑΝΩΝΥΜΟΣ TEΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και τον δ.τ. “DORECO SA”, που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφ. Κηφισίας αρ. 116 και Δαβάκη αρ. 1, διοργανώνει στο Εμπορικό της Κέντρο με την ονομασία «ATHENSHEART», που βρίσκεται στην οδό Πειραιώς αρ. 180, διαγωνισμό με τίτλο  “Καλοκαιρινός Διαγωνισμός # Δωροεπιταγές ”  (εφεξής «Το Πρόγραμμα»). Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι «Αναλυτικοί Όροι») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα κάθε ενδιαφερομένου, της κλήρωσης και της ανάδειξης νικητών στο πλαίσιο  του Προγράμματος.

Η DORECO SA διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους, να παρατείνει, να μειώνει τη διάρκεια ή και να ματαιώνει το Πρόγραμμα καθώς και να αλλάζει το έπαθλο του Προγράμματος για οποιοδήποτε λόγο και οποτεδήποτε, με κατάθεση νεότερου εγγράφου στον δικτυακό τόπο του ΑΤΗΕΝS HEART www.athensheart.gr (εφεξής «Δικτυακός Τόπος»). Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Η DORECO SA δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρων τροποποιήσεων.

 1. Η συνολική διάρκεια του Προγράμματος καθορίζεται από τις 15 Ιουνίου 2018 έως και 31 Ιουλίου 2018. (εφεξής η «Διάρκεια»).
 2. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν όλοι όσοι συμπληρώσουν κουπόνι και αποδεχθούν τους όρους του διαγωνισμού.
 3. Τα δώρα είναι 174 ( εκατόν εβδομήντα τέσσερις ) δωροεπιταγές προσφορά από τα καταστήματα του athnesheart,  συνολικής αξίας 2.465 ευρώ ( δύο χιλιάδες  τετρακόσιες εξήντα πέντε  ευρώ ).
 4. Οι νικητές θα αναδειχθούν με κλήρωση. Θα γίνουν συνολικά 6 κληρώσεις στις 25 Ιουνίου , 2 Ιουλίου , 9 Ιουλίου , 16 Ιουλίου , 23 Ιουλίου και 1 Αυγούστου   στα γραφεία διαχείρισης του ΑΤΗΕΝS HEART. Oι νικητές θα πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα κατά την παραλαβή του δώρου τους.

Αναλυτική περιγραφή δώρου:

Τα δώρα – δωροεπιταγές είναι συνολικά 174  και αναλυτικά είναι : 101  δωροεπιταγές των 10 ευρώ,  5 δωροεπιταγές των 12 ευρώ ,  5  δωροεπιταγές των 15 ευρώ, 59  δωροεπιταγές των 20 ευρώ , 3  δωροεπιταγές των 30 ευρώ , 1 δωροεπιταγή  των 50 ευρώ. Στην πρώτη , δεύτερη και  τρίτη κλήρωση θα αναδειχθούν από 25 νικητές τη φορά, στην τέταρτη ,  πέμπτη και έκτη κλήρωση θα αναδειχθούν από 33 νικητές τη  φορά.   ¨Ολες οι επιταγές θα μπορούν να εξαργυρωθούν μόνο στα καταστήματα του athnensheart έως 30 Σεπτεμβρίου 2018.

Συμμετοχή στο διαγωνισμό

Από τις 15 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου με ημερήσιες αγορές άνω των 30  ευρώ από οποιοδήποτε κατάστημα του ΑΤΗΕΝS HEART ο επισκέπτης δικαιούται να συμπληρώσει ένα κουπόνι συμμετοχής το οποίο θα διατίθεται στη reception του athensheart στο επίπεδο1. (Δεν συμμετέχουν οι αποδείξεις από πληρωμές λογαριασμών κινητής τηλεφωνία, φυσικού αερίου κτλ.)

 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 1. Εξαιρούνται της συμμετοχής στο Πρόγραμμα οι εργαζόμενοι στις εταιρείες «PASAL S.A», «DORECO S.A» και επίσης οι εργαζόμενοι στα καταστήματα του ΑΤΗΕΝS HEART, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς α’ και β’ βαθμού αυτών.
 2. Οι νικητές είναι συνολικά 174 (εκατόν εβδομήντα τέσσερις )  και θα διεκδικήσουν μια δωροεπιταγή αξίας 10ευρώ ή 12ευρώ ή 15ευρώ ή 20ευρώ ή 30ευρώ  ή 50 ευρώ που θα προκύψει μετά από κλήρωση
 3. Οι κληρώσεις είναι εβδομαδιαίες και στην κλήρωση συμμετέχουν μόνο τα κουπόνια της τρέχουσας εβδομάδας.
 4. Οι κληρώσεις θα γίνουν τις προγραμματισμένες ημερομηνίες στις 12.00 το μεσημέρι παρουσία δικηγόρου στα γραφεία διαχείρισης του athensheart, Πειραιώς 180 . .
 5. Τα δώρα- δωροεπιταγές είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα ή η εξαργύρωσή τους σε χρήμα. . Το ποσό της αγοράς πρέπει να είναι ίσο ή μεγαλύτερο από το ποσό που αναγράφεται στη δωροεπιταγή. Ολο το ποσό εξαργυρώνεται σε μια μόνο αγορά,.
 6. Οποιοσδήποτε από τους νικητές σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της αξιοποίησης/ παραλαβής του δώρου, μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:

(α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν υπογράψει, τη σχετική δήλωση παραλαβής του δώρου.

(β) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι                  θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.

 1. Κατά την διάρκεια του Προγράμματος και μέχρι τη λήξη αυτού η DORECO SA δικαιούται να χρησιμοποιεί το Πρόγραμμα και τους νικητές του και για διαφημιστικούς λόγους. Οι νικητές των δώρων δεν δικαιούνται να εγείρουν καμία αξίωση κατά της ιδιοκτήτριας εταιρείας DORECO SA λόγω της χρήσης αυτών για διαφημιστικούς σκοπούς.
 2. Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Προγράμματος και της παράδοσης των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της DORECO SA παύει να υφίσταται. Η DORECO SA δε θα υπέχει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.
 3. Η DORECO SA διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα και να δημοσιεύσει φωτογραφίες, ηχητικές παραστάσεις και μαγνητοσκοπήσεις των νικητών στον Δικτυακό του Τόπο, σε οποιοδήπoτε έντυπό της καθώς και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος. Οι νικητές με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό, συναινούν ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως.
 4. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό συνιστά ρητή αποδοχή και συναίνεση του συμμετέχοντος τήρησης και επεξεργασίας των στοιχείων του από την DORECO SA για τους σκοπούς του διαγωνισμού ή για την ενημέρωσή του για ενέργειες και υπηρεσίες που αυτός επιθυμεί, στα πλαίσια πάντοτε της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ως εκάστοτε ισχύει. Εάν, οι νικητές δεν επιθυμούν τη χρήση των προσωπικών τους στοιχείων, μπορούν οποιαδήποτε στιγμή, να το δηλώσουν επικοινωνώντας με την εταιρεία διαχείρισης του ATHENS HEART στη διεύθυνση Πειραιώς αρ. 180 ή αποστέλλοντας σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα με τα πλήρη στοιχεία τους.
 5. Η ευθύνη της DORECO SA περιορίζεται μόνο στην επιτυχή και διαφανή διεξαγωγή του διαγωνισμού και την αποστολή των στοιχείων των νικητών στον προσφέροντα το δώρο.
 6. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεσή τους και εξουσιοδότηση στην DORECO SA για την προβολή του διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του μέσω του έντυπου, ηλεκτρονικού ή τηλεοπτικού μέσου. Έτσι, η DORECO SA επιφυλάσσει για τον εαυτό της, το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή και την κλήρωση του επάθλου για διαφημιστικούς σκοπούς, η, δε, συμμετοχή καθενός στον παρόντα διαγωνισμό έχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση . Η DORECO SA διατηρεί επίσης το δικαίωμα να δημοσιεύσει φωτογραφίες και βίντεο των νικητών στην ιστοσελίδα της ή/και σε οποιαδήποτε έντυπο ή μέσα μαζικής ενημέρωσης και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος όπως ενδεικτικά της παραλαβής του δώρου, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης. Άρνηση του νικητή να συμμετάσχει σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα ή άλλη ανακοίνωση ή άρνηση να περιληφθεί το όνομά του σε καταχωρήσεις, εφόσον κληθεί, δίνει το δικαίωμα στην DORECO SA  να αρνηθεί την χορήγηση του σχετικού δώρου. Ο νικητής δηλώνει ότι συγκατατίθεται στη χρήση των οποιωνδήποτε αρχείων προβολής (βίντεο, φωτογραφία κλπ) που υλοποιήθηκαν κατά την διάρκεια του διαγωνισμού ή της παραλαβής του δώρου.
 7. Η DORECO SA διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώνει συμμετοχές εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος.
 8. Με την συμμετοχή του στο παρόν διαγωνισμό κάθε συμμετέχων παρέχει τη συγκατάθεσή του όπως τα προσωπικά του στοιχεία χρησιμοποιηθούν από τον Διοργανωτή.Τα προσωπικά στοιχεία θα τηρούνται σύμφωνα με τον Γενικό Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, του εθνικού εφαρμοστικού Νόμου (EU GDPR) και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Σε κάθε περίπτωση, οι συμμετέχοντες θα έχουν δικαίωμα να ζητήσουν οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση την πρόσβαση, την επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή στοιχείων τους που τηρούνται στο αρχείο κατά τις διατάξεις του παραπάνω Γενικού Ευρωπαϊκού Κανονισμού (EU GDPR), επικοινωνώντας με τον Διοργανωτή ή με οποιαδήποτε άλλο φορέα αυτός ορίσει.
 9. Κάθε συμμετέχων δηλώνει συμμετοχή στον διαγωνισμό με τους τρόπους που προεκτέθηκαν. Τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων θα διατηρηθούν από την DORECO SA μέχρι το τέλος του διαγωνισμού και το αργότερο μέχρι έξι (6) μήνες μετά το πέρας του εκτός αν ο συμμετέχων  έχει δώσει την ρητή συγκατάθεσή του, αν επιθυμεί, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά του στοιχεία με σκοπό τη μελλοντική ενημέρωσή του για τις  προωθητικές ενέργειες /διαγωνισμούς της DORECO SA.
 10. H DORECO SA.οφείλει, ως προς τη λήψη συγκατάθεσης του συμμετέχοντα, να εξασφαλίζει ότι: α) ο συμμετέχων ενεργεί με πλήρη επίγνωση των συνεπειών που έχει η δήλωσή του και για το σκοπό αυτό οφείλει να τον ενημερώνει με τρόπο εύληπτο και κατανοητό και να διασφαλίζει ότι η ενημέρωση πραγματοποιείται πριν δηλωθεί η συγκατάθεση του, β) Η δήλωση του συμμετέχοντα καταγράφεται με τρόπο ασφαλή και η DORECO SA  οφείλει να εξασφαλίζει ότι η δήλωσή του έχει καταγραφεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην μπορεί να αμφισβητηθεί η δήλωση της συγκατάθεσης ως ενέργεια, γ) λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να αποφεύγεται η τυχαία ή αθέμιτη αλλοίωση, διάδοση, καταστροφή ή πρόσβαση στα τηρούμενα δεδομένα που αφορούν την ηλεκτρονική συγκατάθεση του συμμετέχοντα, δ) Η δήλωση συγκατάθεσης του συμμετέχοντα είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμη σε αυτόν με τα συγκεκριμένα στοιχεία της (ημερομηνία, ώρα, κλπ.), δ) Η δήλωση του συμμετέχοντα μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε χωρίς αναδρομικό αποτέλεσμα. Για τον σκοπό αυτό η DORECO SA  οφείλει να παρέχει υπηρεσία ανάκλησης της συγκατάθεσης, διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή, στην παραπάνω ιστοσελίδα όπου βρίσκονται αναρτημένοι οι παρόντες όροι διεξαγωγής των διαγωνισμών και ε) η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ως ενέργεια που προέρχεται από τον συμμετέχοντα. Προς το σκοπό αυτό,η DORECO SA  μπορεί να δια­τηρεί στο αρχείο του όλες τις δηλώσεις ανάκλησης της συγκατάθεσης.
 11. Η δήλωση της συγκατάθεσης πρέπει να τηρείται για όσο χρόνο αποστέλλονται στον συμμετέχοντα οι προωθητικές επικοινωνίες και πάντως όχι περισσότερο από έξι μήνες από τη διακοπή των προωθητικών ενεργειών η DORECO SA ή από την ανάκληση της συγκατάθεσης του συμμετέχοντα. Η ανάκληση της συγκατάθεσης πρέπει να τηρείται για το ίδιο χρονικό διάστημα.
 12. Για την έγκυρη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα όποιος είναι κάτω των 18 ετών θα πρέπει να διαθέτει την έγγραφη συγκατάθεση και αποδοχή του ασκούντος τη γονική μέριμνα. Αν κάποιος από τους νικητές του διαγωνισμού είναι κάτω των 18 ετών, το δώρο που έχει κερδίσει μπορεί να το παραλάβει μόνο ο ασκών την γονική μέριμνα αυτού.
 13. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων αναλυτικών όρων.
 14. Οι όροι του Προγράμματος θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, στο επίσημο web site του ATHENS HEART (www.athensheart.gr).
 15. Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με το Πρόγραμμα και την εφαρμογή των παρόντων Αναλυτικών Όρων θα επιλύεται από τριμελή επιτροπή της αποκλειστικής επιλογής της DORECO SA. Η κρίση της Επιτροπής στις περιπτώσεις αυτές είναι δεσμευτική για τους Συμμετέχοντες.