Καλοκαιρινός Διαγωνισμός «Ασφαλώς»

Καλοκαιρινός Διαγωνισμός «Ασφαλώς»

 

Απολαύστε τις καλοκαιρινές εκπτώσεις  με ασφάλεια στο δροσερό περιβάλλον του athensheart mall και μπορεί να είστε ένας από τους 10 τυχερούς που θα κερδίσουν μετά από κλήρωση premium smartphonesSamsung Galaxy Note 10 και  iphone XR 64GB !
Mε αγορές αξίας πάνω από 30 ευρώ , συμπληρώστε κουπόνι συμμετοχής για το διαγωνισμό στη reception και παραλάβετε δώρο ένα αντισηπτικό τσέπης.

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

SUMMER SALES ΄΄ΑΣΦΑΛΩΣ΄΄

H ανώνυμη εταιρείας με την επωνυμία “DORECO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ” και τον διακριτικό τίτλο  “DORECO SINGLE MEMBER S.A.”, που εδρεύει στον Ταύρο Αττικής, επί της οδού Πειραιώς αρ. 180, διεξάγει διαγωνισμό με τίτλο  SUMMER SALES ΄΄ΑΣΦΑΛΩΣ ΄΄  (εφεξής «Το Πρόγραμμα»). Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι «Αναλυτικοί Όροι») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα κάθε ενδιαφερομένου, της κλήρωσης και της ανάδειξης νικητών στο πλαίσιο  του Προγράμματος.

Η DORECO SA διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους, να παρατείνει, να μειώνει τη διάρκεια ή και να ματαιώνει το Πρόγραμμα καθώς και να αλλάζει το έπαθλο του Προγράμματος για οποιοδήποτε λόγο και οποτεδήποτε, με κατάθεση νεότερου εγγράφου στον δικτυακό τόπο του ΑΤΗΕΝS HEART www.athensheart.gr (εφεξής «Δικτυακός Τόπος»). Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Η DORECO Single Member SA δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρων τροποποιήσεων.

 

 1. Η συνολική διάρκεια του Προγράμματος καθορίζεται από τη 10 Ιουλίου  2020 στις 10.00 έως και τηv 31  Αυγούστου 2020  στις 21.00   (εφεξής η «Διάρκεια»).
 2. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν όλοι όσοι συμπληρώσουν κουπόνι και αποδεχθούν τους όρους του διαγωνισμού.
 3. Θα δοθούν μετά από κλήρωση 10 κινητά τηλέφωνα
 4. Οι νικητές θα αναδειχθούν με κλήρωση η οποία θα γίνει 1 Σεπτεμβρίου  στα γραφεία διαχείρισης του ΑΤΗΕΝS HEART παρουσία δικηγόρου.
 5. Θα δοθεί σε όλους τους συμμετέχοντες  του διαγωνισμού δώρο ένα αντισηπτικό gel 80 ml

Αναλυτική περιγραφή δώρων

α)  Τα 10 συνολικά δώρα που θα κληρωθούν είναι τα εξής :
7 τεμάχια Samsung  Galaxy Note 10 , 256  GB silver , αξίας 1000 ευρώ το ένα και 3 τεμ. iphone XR 64GB RED , αξίας769 ευρώ το ένα.( Oι τιμές των κινητών  είναι ενδεικτικές και  αφορούν τις τιμές που έχουν καταγραφεί κατά την ημερομηνία σύνταξης των όρων διαγωνισμού στις 6.7.2020)
β) σε όλους τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα δοθεί δώρο 1 αντισηπτικό gel , 80ml την ώρα που θα συμπληρώνουν κουπόνι συμμετοχής  

Διαδικασία συμμετοχής
Από τη 10 Ιουλίου  2020 στις 10.00 έως και τηv 31  Αυγούστου 2020  στις 21.00      με ημερήσιες αγορές άνω των 30  ευρώ από οποιοδήποτε κατάστημα του ΑΤΗΕΝS HEART ο επισκέπτης δικαιούται να συμπληρώσει ένα κουπόνι συμμετοχής το οποίο θα διατίθεται στη reception του athensheart στο επίπεδο1. (Δεν συμμετέχουν οι αποδείξεις από πληρωμές λογαριασμών κινητής τηλεφωνία, φυσικού αερίου κτλ.).

Μέγιστος αριθμός κουπονιών συμμετοχής που μπορεί να συμπληρώσει ένας πελάτης είναι 3 (τρία) ανεξάρτητα από την αξία της κάθε απόδειξης ή των συνολικών ημερησίων αγορών του. Αντίστοιχα ο μέγιστος αριθμός αντισηπτικών – δώρου που θα παραλαμβάνει αμέσως μόλις συμπληρώσει το κουπόνι του είναι 3 τεμ.

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 1. Εξαιρούνται της συμμετοχής στο Πρόγραμμα οι εργαζόμενοι στις εταιρείες «PASAL S.A», «DORECO Single Member S.A»  επίσης οι εργαζόμενοι στα καταστήματα του ΑΤΗΕΝS HEART, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς α’ και β’ βαθμού αυτών.
 2. Οι νικητές είναι συνολικά 10 (δέκα) . Oι πρώτοι 7 που θα κληρωθούν θα παραλάβουν από 1τεμ.Samsung  Galaxy Note10,και οι επόμενοι 3 θα παραλάβουν από 1 τεμ.iphone XR 64GB RED. Θα κληρωθούν και 10 αναπληρωματικοί.
 3. Οι νικητές θα ενημερωθούν τηλεφωνικά στο αριθμό τηλεφώνου ή το email που δήλωσαν κατά τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό.
 4. Oι νικητές θα πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα κατά την παραλαβή των δώρων τους καθώς επίσης και το στέλεχος του κουπονιού του μαζί με τις αποδείξεις που έχουν συμμετάσχει.
 5. Η κλήρωση θα γίνει 1 Σεπτεμβρίου 2020  στις 12.00 στα γραφεία διαχείρισης του ΑΤΗΕΝS HEART παρουσία δικηγόρου.
 6. Τα δώρα είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα ή η εξαργύρωσή τους σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή.
 7. Οποιοσδήποτε από τους νικητές σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της αξιοποίησης/ παραλαβής του δώρου, μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:
  (α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν υπογράψει, τη σχετική δήλωση παραλαβής του δώρου.
  (β) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι      θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.
 1. Κατά την διάρκεια του Προγράμματος και μέχρι τη λήξη αυτού η DORECO Single Member SA δικαιούται να χρησιμοποιεί το Πρόγραμμα και τους νικητές του και για διαφημιστικούς λόγους. Οι νικητές των δώρων δεν δικαιούνται να εγείρουν καμία αξίωση κατά της ιδιοκτήτριας εταιρείας DORECO Single Member SA λόγω της χρήσης αυτών για διαφημιστικούς σκοπούς.
 2. Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Προγράμματος και της παράδοσης των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της DORECO Single Member SA παύει να υφίσταται. Η DORECO SA δε θα υπέχει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.
 3. Η DORECO Single Member SA διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα και να δημοσιεύσει φωτογραφίες, ηχητικές παραστάσεις και μαγνητοσκοπήσεις των νικητών στον Δικτυακό του τόπο, σε οποιοδήπoτε έντυπό της καθώς και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος. Οι νικητές με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό, συναινούν ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως.
 4. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό συνιστά ρητή αποδοχή και συναίνεση του συμμετέχοντος τήρησης και επεξεργασίας των στοιχείων του από την DORECO Single Member SA για τους σκοπούς του διαγωνισμού ή για την ενημέρωσή του για ενέργειες και υπηρεσίες που αυτός επιθυμεί, στα πλαίσια πάντοτε της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ως εκάστοτε ισχύει. Εάν, οι νικητές δεν επιθυμούν τη χρήση των προσωπικών τους στοιχείων, μπορούν οποιαδήποτε στιγμή, να το δηλώσουν επικοινωνώντας με την εταιρεία διαχείρισης του ATHENS HEART στη διεύθυνση Πειραιώς αρ. 180 ή αποστέλλοντας σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα με τα πλήρη στοιχεία τους.
 5. Για την έγκυρη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα όποιος είναι κάτω των 18 ετών θα πρέπει να διαθέτει την έγγραφη συγκατάθεση και αποδοχή του ασκούντος τη γονική μέριμνα. Αν κάποιος από τους νικητές του διαγωνισμού είναι κάτω των 18 ετών, το δώρο που έχει κερδίσει μπορεί να το παραλάβει μόνο ο ασκών την γονική μέριμνα αυτού.
 6. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων αναλυτικών όρων.
 7. Οι όροι του Προγράμματος θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, στο επίσημο web site του ATHENS HEART (www.athensheart.gr).
 8. Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με το Πρόγραμμα και την εφαρμογή των παρόντων Αναλυτικών Όρων θα επιλύεται από τριμελή επιτροπή της αποκλειστικής επιλογής της DORECO Single Member SA. Η κρίση της Επιτροπής στις περιπτώσεις αυτές είναι δεσμευτική για τους Συμμετέχοντες.