Καλοκαιρινός Διαγωνισμός: Μονοήμερες κρουαζιέρες: Πόρος -΄Υδρα – Αίγινα

Καλοκαιρινός Διαγωνισμός: Μονοήμερες κρουαζιέρες: Πόρος -΄Υδρα – Αίγινα

To athensheart mall σας δίνει την ευκαιρία να κερδίσετε 1 μονοήμερη κρουαζιέρα σε ΄Υδρα-Πόρο- Αίγινα, με ένα γεύμα, για 2 άτομα μετά από κλήρωση!

* Ισχύει με ημερήσιες αγορές άνω των 30€

 

cruise

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «DORECO ΑΝΩΝΥΜΟΣ TEΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και τον δ.τ. “ DORECO SA” ,   που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφ. Κηφισίας αρ. 116 και Δαβάκη αρ. 1», διοργανώνει στο Εμπορικό της Κέντρο με την ονομασία «ATHENSHEART», που βρίσκεται στην οδό Πειραιώς αρ. 180, διαγωνισμό με τίτλο “Μονοήμερες κρουαζιέρες   ΄Υδρα – Πόρο – Αίγινα   ”(εφεξής «Το Πρόγραμμα»). Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι «Αναλυτικοί Όροι») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα κάθε ενδιαφερομένου, της κλήρωσης και της ανάδειξης νικητών στο πλαίσιο  του Προγράμματος.

Η DORECO SA διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους, να παρατείνει, να μειώνει τη διάρκεια ή και να ματαιώνει το Πρόγραμμα καθώς και να αλλάζει το έπαθλο του Προγράμματος για οποιοδήποτε λόγο και οποτεδήποτε, με κατάθεση νεότερου εγγράφου στον δικτυακό τόπο του ΑΤΗΕΝS HEART www.athensheart.gr (εφεξής  «Δικτυακός Τόπος»). Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Η DORECO SA δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρων τροποποιήσεων.

 

 1. Η συνολική διάρκεια του Προγράμματος καθορίζεται από 23 Απριλίου 2016   έως και 31 Μαΐου 2016 . (εφεξής η «Διάρκεια»).
 2. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν όλοι όσοι συμπληρώσουν κουπόνι   και αποδεχθούν  τους όρους του διαγωνισμού.
 3. Τα δώρα είναι 25 μονοήμερες κρουαζιέρες 2 ατόμων με γεύμα σε μπουφέ , για ¨Υδρα – Πόρο – Αίγινα. Οι κρουαζιέρες θα γίνουν με το κρουαζιερόπλοιο Aegean Glory (ή παρόμοιο) το οποίο αντιπροσωπεύεται από την εταιρεία Bluesun Travel & Consulting.
 4. Οι νικητές θα αναδειχθούν με κλήρωση η οποία θα γίνει  1 Ιουνίου 2016  στα γραφεία διαχείρισης του ΑΤΗΕΝS HEART. Oι νικητές θα πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα κατά την παραλαβή του δώρου τους αλλά και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους.

Συμμετοχή στο διαγωνισμό

Από τις 23 Απριλίου 2016 έως και 31 Μαΐου 2016  με ημερήσιες αγορές άνω των 30 ευρώ από οποιοδήποτε κατάστημα του ΑΤΗΕΝS HEART ο επισκέπτης δικαιούται να συμπληρώσει  ένα κουπόνι συμμετοχής το οποίο θα διατίθεται στη reception επίπεδο1.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 

 1. Εξαιρούνται της συμμετοχής στο Πρόγραμμα οι εργαζόμενοι στις εταιρείες «PASAL S.A», «DORECO S.A» και «Pleasure cruises» και “Bluesun Travel & Consulting” επίσης οι εργαζόμενοι στα καταστήματα του ΑΤΗΕΝS HEART, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς α’ και β’ βαθμού αυτών.
 2. Οι νικητές είναι συνολικά 25 και θα πρέπει να  δηλώσουν με ποιο άτομο – ενήλικα – θα ταξιδέψουν. Στο δώρο συμπεριλαμβάνεται και ένα γεύμα σε buffet   για τα δύο άτομα το οποίο θα πραγματοποιηθεί  πάνω στο πλοίο.
 3. Αν οι νικητές θέλουν να συμμετέχουν στην κρουαζιέρα  και τα παιδιά τους  θα πρέπει να καταβληθεί στην Bluesun Travel το  ποσό των  25 ευρώ ανά παιδί έως 11 ετών . Αν οι νικητές  θέλουν να προσκαλέσουν και επιπλέον άτομα (ενήλικες ή παιδιά) στην κρουαζιέρα αυτό γίνεται μετά από συνεννόηση με την Bluesun Travel . Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να καταβληθεί αντίτιμο εισιτηρίου ανά άτομο σύμφωνα  με τις τρέχουσες τιμές του τιμοκαταλόγου της εταιρίας την ημερομηνία που θα πραγματοποιηθεί το ταξίδι.  Παιδιά έως 4 ετών ταξιδεύουν δωρεάν όταν συνοδεύονται από τους γονείς τους.
 4. Οι νικητές θα ενημερωθούν τηλεφωνικά ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο e-mail που δήλωσαν κατά τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό.
 5. Η κλήρωση θα γίνει 1 Ioυνίου 2016   στα γραφεία διαχείρισης του ΑΤΗΕΝS HEART
 6. Οι νικητές θα επικοινωνούν απευθείας με την εταιρία Bluesun στο 210-3254642 για να επιλέξουν την ημερομηνία που θα ταξιδέψουν. Μπορούν να επιλέξουν οποιαδήποτε ημερομηνία από  6 Ιουνίου 2016 έως και 28 Αυγούστου 2016 αρκεί να υπάρχει διαθεσιμότητα. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους θα πρέπει έγκαιρα να επικοινωνήσουν με την Bluesun.
 7. Τα δώρα είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα ή η εξαργύρωσή τους σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή.
 8. Οποιοσδήποτε από τους νικητές σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της    αξιοποίησης/ παραλαβής του δώρου, μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:

(α)  σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν υπογράψει, τη σχετική δήλωση παραλαβής του δώρου.

(β)  σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.

Κατά την διάρκεια του Προγράμματος και μέχρι τη λήξη αυτού η  DORECO SA δικαιούται να χρησιμοποιεί το Πρόγραμμα και τους νικητές του και για διαφημιστικούς λόγους. Οι νικητές των δώρων δεν δικαιούνται να εγείρουν καμία αξίωση κατά της ιδιοκτήτριας εταιρείας DORECO SA λόγω της χρήσης αυτών για διαφημιστικούς σκοπούς.

 1. Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Προγράμματος και της παράδοσης των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της  DORECO SA παύει να υφίσταται. Η DORECO SA δε θα υπέχει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.
 2. Η DORECO SA διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα και να δημοσιεύσει φωτογραφίες, ηχητικές παραστάσεις και μαγνητοσκοπήσεις των νικητών στον Δικτυακό του  Τόπο, σε οποιοδήπoτε έντυπό της καθώς και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος. Οι νικητές με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό, συναινούν ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως.
 3. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό συνιστά ρητή αποδοχή και συναίνεση του συμμετέχοντος τήρησης και επεξεργασίας των στοιχείων του από την DORECO SA για τους σκοπούς του διαγωνισμού ή για την ενημέρωσή του για  ενέργειες και υπηρεσίες που αυτός επιθυμεί, στα πλαίσια πάντοτε της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ως εκάστοτε ισχύει. Εάν,  οι νικητές δεν επιθυμούν τη χρήση των προσωπικών τους στοιχείων, μπορούν οποιαδήποτε στιγμή, να το δηλώσουν  επικοινωνώντας με την εταιρεία διαχείρισης του ATHENS HEART στη διεύθυνση Πειραιώς αρ. 180 ή αποστέλλοντας σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα με τα πλήρη στοιχεία τους.
 4. Για την έγκυρη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα όποιος είναι κάτω των 18 ετών θα πρέπει να διαθέτει την έγγραφη συγκατάθεση και αποδοχή του ασκούντος τη γονική μέριμνα. Αν κάποιος από τους νικητές του διαγωνισμού είναι κάτω των 18 ετών,  το δώρο που έχει κερδίσει μπορεί να το παραλάβει μόνο ο ασκών την γονική μέριμνα αυτού.
 5. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων αναλυτικών όρων.
 6. Οι όροι του Προγράμματος θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, στο επίσημο web site του ATHENS HEART (www.athensheart.gr).
 7. Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με το Πρόγραμμα και την εφαρμογή των παρόντων Αναλυτικών Όρων θα επιλύεται από τριμελή επιτροπή της αποκλειστικής επιλογής της DORECO SA. Η κρίση της Επιτροπής στις περιπτώσεις αυτές είναι δεσμευτική για τους Συμμετέχοντες.

 

Καλή Επιτυχία σε όλους!