Μεγάλος Διαγωνισμός «Τριήμερη απόδραση στη λίμνη Πλαστήρα»

Μεγάλος Διαγωνισμός «Τριήμερη απόδραση στη λίμνη Πλαστήρα»

Φύγαμε για τριήμερο στη λίμνη Πλαστήρα !

Μέχρι και τις 20 Απριλίου με ημερήσιες αγορές 20€ κερδίζετε μια συμμετοχή στο διαγωνισμό για δύο μοναδικές υπερπολυτελείς διανυκτερεύσεις στη λίμνη Πλαστήρα.
Συμπληρώστε το κουπόνι που θα βρείτε στη reception και μπορεί να είστε ένας από τους 5 τυχερούς που θα περάσουν ένα μαγευτικό τριήμερο με τους αγαπημένους τους!

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

“Τριήμερη απόδραση στη λίμνη Πλαστήρα ”

H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «DORECO ΑΝΩΝΥΜΟΣ TEΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και τον δ.τ. “DORECO SA”, που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφ. Κηφισίας αρ. 116 και Δαβάκη αρ. 1, διοργανώνει στο Εμπορικό της Κέντρο με την ονομασία «ATHENSHEART», που βρίσκεται στην οδό Πειραιώς αρ. 180, διαγωνισμό με τίτλο  “Tριήμερη απόδραση στη λίμνη Πλαστήρα”  (εφεξής «Το Πρόγραμμα»). Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι «Αναλυτικοί Όροι») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα κάθε ενδιαφερομένου, της κλήρωσης και της ανάδειξης νικητών στο πλαίσιο  του Προγράμματος.

Η DORECO SA διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους, να παρατείνει, να μειώνει τη διάρκεια ή και να ματαιώνει το Πρόγραμμα καθώς και να αλλάζει το έπαθλο του Προγράμματος για οποιοδήποτε λόγο και οποτεδήποτε, με κατάθεση νεότερου εγγράφου στον δικτυακό τόπο του ΑΤΗΕΝS HEART www.athensheart.gr (εφεξής «Δικτυακός Τόπος»). Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Η DORECO SA δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρων τροποποιήσεων.

  1. Η συνολική διάρκεια του Προγράμματος καθορίζεται από τις 20 Mαρτίου έως και 20 Απριλίου 2018. (εφεξής η «Διάρκεια»).
  2. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν όλοι όσοι συμπληρώσουν κουπόνι και αποδεχθούν τους όρους του διαγωνισμού.
  3. Τα δώρα είναι πέντε (5) τριήμερα δύο διανυκτερεύσεων στο «KAZARMA Lake Resort and Spa», το οποίο βρίσκεται στα Καλύβια Φυλακτής Λίμνης Πλαστήρα.
  4. Οι νικητές θα αναδειχθούν με κλήρωση η οποία θα γίνει 23 Απριλίου 2018 στα γραφεία διαχείρισης του ΑΤΗΕΝS HEART. Oι νικητές θα πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα κατά την παραλαβή του δώρου τους αλλά και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους.

Αναλυτική περιγραφή δώρου:

  • voucher για πακέτο διαμονής στο ξενοδοχείο «Kazarma Lake Resort & Spa» το οποίο περιλαμβάνει
  • Superior deluxe double room για δύο άτομα & 1 παιδί έως 12 ετών για (2) δύο διανυκτερεύσεις.
  • Πλούσιο πρωινό μπουφέ.
  • Χρήση των εγκαταστάσεων του Spa που διαθέτει το Ξενοδοχείο (Jaccuzi, Sauna , Hammam, Gym, Indooror- Outdoor Pool) κατά τις ώρες λειτουργίας του Spa και με βάση τον κανονισμό λειτουργίας του τμήματος.

Συμμετοχή στο διαγωνισμό

Από τις 20 Μαρτίου έως και τις 20 Απριλίου με ημερήσιες αγορές άνω των 20 ευρώ από οποιοδήποτε κατάστημα του ΑΤΗΕΝS HEART ο επισκέπτης δικαιούται να συμπληρώσει ένα κουπόνι συμμετοχής το οποίο θα διατίθεται στη reception του athensheart στο επίπεδο1. (Δεν συμμετέχουν οι αποδείξεις από πληρωμές λογαριασμών κινητής τηλεφωνία, φυσικού αερίου κτλ.)

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

  1. Εξαιρούνται της συμμετοχής στο Πρόγραμμα οι εργαζόμενοι στις εταιρείες «PASAL S.A», «DORECO S.A» και «ΝATURA AE», επίσης οι εργαζόμενοι στα καταστήματα του ΑΤΗΕΝS HEART, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς α’ και β’ βαθμού αυτών.
  2. Οι νικητές είναι συνολικά 5 (πέντε) και θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν χρήση των πακέτων υπηρεσιών («voucher») εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία κλήρωσης τους και δεν ισχύει στα Εορταστικά τριήμερα ή  την High Season.
  3. Διά της Σύμβασης διευκρινίζεται ότι η αλλαγή στην προσφορά διαμονής (επιπλέον των 3 ατόμων) θα επιβαρύνει το κόστος του δωματίου με 12,00 € / άτομο / διανυκτέρευση μέχρι την ηλικία των 12 ετών. Επιπλέον άτομο άνω των 12 ετών θα επιβαρύνονται με 20,00 € ανά διανυκτέρευση. Τα επιπλέον κόστη διαμονής και οποιαδήποτε περαιτέρω χρήση υπηρεσιών του ξενοδοχείου που δεν περιγράφεται στο voucher θα βαρύνει τους «Νικητές». Οι νικητές θα ενημερωθούν τηλεφωνικά στο αριθμό τηλεφώνου που δήλωσαν κατά τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό.
  4. Η κλήρωση θα γίνει 23 Απριλίου 2018 στις 11:00 στα γραφεία διαχείρισης του ΑΤΗΕΝS HEART παρουσία δικηγόρου.
  5. Οι νικητές θα επικοινωνούν απευθείας με την εταιρία ΝΑΤURA AE για να επιλέξουν την ημερομηνία της διαμονής τους. Μπορούν να επιλέξουν οποιαδήποτε ημερομηνία από 25 Απριλίου 2018 έως και 24 Οκτωβρίου 2018 αρκεί να υπάρχει διαθεσιμότητα. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους θα πρέπει έγκαιρα να επικοινωνήσουν με την ΝΑΤURA AE .
  6. Τα δώρα είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα ή η εξαργύρωσή τους σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή.
  7. Οποιοσδήποτε από τους νικητές σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της αξιοποίησης/ παραλαβής του δώρου, μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:

(α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν υπογράψει, τη σχετική δήλωση παραλαβής του δώρου.

(β) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.

  1. Κατά την διάρκεια του Προγράμματος και μέχρι τη λήξη αυτού η DORECO SA δικαιούται να χρησιμοποιεί το Πρόγραμμα και τους νικητές του και για διαφημιστικούς λόγους. Οι νικητές των δώρων δεν δικαιούνται να εγείρουν καμία αξίωση κατά της ιδιοκτήτριας εταιρείας DORECO SA λόγω της χρήσης αυτών για διαφημιστικούς σκοπούς.
  2. Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Προγράμματος και της παράδοσης των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της DORECO SA παύει να υφίσταται. Η DORECO SA δε θα υπέχει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.
  3. Η DORECO SA διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα και να δημοσιεύσει φωτογραφίες, ηχητικές παραστάσεις και μαγνητοσκοπήσεις των νικητών στον Δικτυακό του Τόπο, σε οποιοδήπoτε έντυπό της καθώς και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος. Οι νικητές με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό, συναινούν ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως.
  4. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό συνιστά ρητή αποδοχή και συναίνεση του συμμετέχοντος τήρησης και επεξεργασίας των στοιχείων του από την DORECO SA για τους σκοπούς του διαγωνισμού ή για την ενημέρωσή του για ενέργειες και υπηρεσίες που αυτός επιθυμεί, στα πλαίσια πάντοτε της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ως εκάστοτε ισχύει. Εάν, οι νικητές δεν επιθυμούν τη χρήση των προσωπικών τους στοιχείων, μπορούν οποιαδήποτε στιγμή, να το δηλώσουν επικοινωνώντας με την εταιρεία διαχείρισης του ATHENS HEART στη διεύθυνση Πειραιώς αρ. 180 ή αποστέλλοντας σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα με τα πλήρη στοιχεία τους.
  5. Για την έγκυρη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα όποιος είναι κάτω των 18 ετών θα πρέπει να διαθέτει την έγγραφη συγκατάθεση και αποδοχή του ασκούντος τη γονική μέριμνα. Αν κάποιος από τους νικητές του διαγωνισμού είναι κάτω των 18 ετών, το δώρο που έχει κερδίσει μπορεί να το παραλάβει μόνο ο ασκών την γονική μέριμνα αυτού.
  6. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων αναλυτικών όρων.
  7. Οι όροι του Προγράμματος θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, στο επίσημο web site του ATHENS HEART (www.athensheart.gr).
  8. Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με το Πρόγραμμα και την εφαρμογή των παρόντων Αναλυτικών Όρων θα επιλύεται από τριμελή επιτροπή της αποκλειστικής επιλογής της DORECO SA. Η κρίση της Επιτροπής στις περιπτώσεις αυτές είναι δεσμευτική για τους Συμμετέχοντες.