Κερδίστε ένα πλήρες φοιτητικό δωμάτιο από το entos!

Κερδίστε ένα πλήρες φοιτητικό δωμάτιο από το entos!

Το athensheart mall σε όλη τη διάρκεια των εκπτώσεων σας δίνει την ευκαιρία να κερδίσετε ένα πλήρες φοιτητικό δωμάτιο από το Entos! Με ημερήσιες αγορές άνω των 30 ευρώ, από τις 11 Ιουλίου έως και τις 31 Αυγούστου και τη συμπλήρωση ενός κουπονιού στη reception του athensheart στο επίπεδο 1 συμμετέχετε στην κλήρωση για να το αποκτήσετε!

AH_Entos2_LS

Δείτε τους όρους του διαγωνισμού:

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

“Φοιτητικό Δωμάτιο Entos

H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «DORECO ΑΝΩΝΥΜΟΣ TEΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο “ DORECO S.A.”, που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφ. Κηφισίας αρ. 116 και Δαβάκη αρ. 1», διοργανώνει στο Εμπορικό της Κέντρο με την ονομασία «ATHENS HEART», που βρίσκεται στην οδό Πειραιώς αρ. 180, διαγωνισμό με τίτλο «Φοιτητικό Δωμάτιο Entos» (εφεξής «Το Πρόγραμμα»). Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι «Αναλυτικοί Όροι») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα κάθε ενδιαφερομένου, της κλήρωσης και της ανάδειξης νικητών στο πλαίσιο  του Προγράμματος.

Η DORECO S.A. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους, να παρατείνει, να μειώνει τη διάρκεια ή και να ματαιώνει το Πρόγραμμα καθώς και να αλλάζει το έπαθλο του Προγράμματος για οποιοδήποτε λόγο και οποτεδήποτε, με κατάθεση νεότερου εγγράφου στον δικτυακό τόπο του ΑΤΗΕΝS HEART www.athensheart.gr (εφεξής  «Δικτυακός Τόπος»). Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Η DORECO SA δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρων τροποποιήσεων.

 1. Η συνολική διάρκεια του Προγράμματος καθορίζεται από 11 Ιουλίου 2016 έως και 31 Αυγούστου 2016. (εφεξής η «Διάρκεια»).
 2. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν όλοι όσοι συμπληρώσουν κουπόνι και αποδεχθούν τους όρους του διαγωνισμού.
 1. To δώρο είναι ένα ολοκληρωμένο φοιτητικό δωμάτιο από το κατάστημα επίπλων Entos το οποίο περιλαμβάνει τα παρακάτω:
 • Κάθισμα ENERGY ZIP: με μηχανισμό ανάκλησης πλάτης και ρύθμισης ύψους.
 • Γραφείο Focus: Διαστάσεις: 120x50x75cm, Απόχρωση: Sonoma
 • Βιβλιοθήκη Paper: με τέσσερα ράφια Διαστάσεις: 45x33x186cm, Απόχρωση: Sonoma
 • Στρώμα ημίδιπλο Prime: ορθοπεδικό στρώμα μέτριας σκληρότητας, με συνδεδεμένα ελατήρια bonnel 108τμχ/μ2 και ειδικό μονωτικό βαμβακερό φίλτρο, ειδική στρώση flex, καπιτονέ ύφασμα antibacterial, Ύψος στρώματος: 19cm με απόκλιση + / – 1cm, Διαστάσεις: 120x200cm
 • Κρεβάτι ημίδιπλο Venus: μοντέρνο, υφασμάτινο κρεβάτι Διαστάσεις: 120x210x90cm, Απόχρωση: Μπεζ

 

*Το δώρο θα εκτίθεται κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού στο επίπεδο 1 του ATHENSHEART και θα παραδοθεί στον νικητή/τρια μετά το πέρας του διαγωνισμού.

*Στο δώρο δεν περιλαμβάνονται τα αντικείμενα διακόσμησης και τα λευκά είδη τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες της φωτογράφησης του φοιτητικού δωματίου και παρουσίας του στο χώρο του ATHENSHEART

Ο/η νικητής/τρια θα  αναδειχθεί με κλήρωση η οποία θα γίνει στις 2 Σεπτεμβρίου 2016  στα γραφεία διαχείρισης του ΑΤΗΕΝS HEART. O/η νικητής/τρια θα πρέπει να έχει μαζί του/της την αστυνομική του/της ταυτότητα κατά την διαδικασία υπογραφής της σχετικής δήλωσης παραλαβής του δώρου.

Συμμετοχή στο διαγωνισμό

Από τις  9 Ιουλίου 2016 έως και 31 Αυγούστου2016  με ημερήσιες αγορές άνω των 30 ευρώ από οποιοδήποτε κατάστημα του ΑΤΗΕΝS HEART ο επισκέπτης δικαιούται να συμπληρώσει  ένα κουπόνι συμμετοχής το οποίο θα διατίθεται στη reception στο επίπεδο 1 του ATHENS HEART.

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 1. Εξαιρούνται της συμμετοχής στο Πρόγραμμα οι εργαζόμενοι στις εταιρείες «PASAL S.A», «DORECO S.A», «SATO», «ENTOS» και επίσης οι εργαζόμενοι στα καταστήματα του ΑΤΗΕΝS HEART, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς α’ και β’ βαθμού αυτών.
 2. Ο νικητής θα είναι ένας.
 3. Ο νικητής θα ενημερωθεί τηλεφωνικά ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο e-mail που δήλωσε κατά τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό.
 4. Ο νικητής θα πρέπει να επικοινωνήσει τηλεφωνικά εντός 10 ημερών από τη λήξη του διαγωνισμού, με το κατάστημα entos (2130181790) στο ΑΤΗΕΝS HEART για ορίσει την ημερομηνία που θα γίνει η παράδοση του δώρου στο χώρο που θα υποδείξει. Η παράδοση και η τοποθέτηση θα γίνει σε οποιαδήποτε περιοχή εντός του νομού Αττικής χωρίς οικονομική επιβάρυνση.
 5. Το δώρο είναι προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλο ή η εξαργύρωσή τους σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή.
 6. O/η νικητής/τρια σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της αξιοποίησης/ παραλαβής του δώρου, μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:

(α)  σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν υπογράψει, τη σχετική δήλωση παραλαβής του δώρου.

(β)  σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.

Κατά την διάρκεια του Προγράμματος και μέχρι τη λήξη αυτού η  DORECO S.A. δικαιούται να χρησιμοποιεί το Πρόγραμμα και τον/την νικητή/τρια και για διαφημιστικούς λόγους. Οι νικητές των δώρων δεν δικαιούνται να εγείρουν καμία αξίωση κατά της ιδιοκτήτριας εταιρείας DORECO SA λόγω της χρήσης αυτών για διαφημιστικούς σκοπούς.

 1. Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Προγράμματος και της παράδοσης των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της  DORECO SA παύει να υφίσταται. Η DORECO SA δε θα υπέχει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.
 2. Η DORECO SA διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει το όνομα και να δημοσιεύσει φωτογραφίες, ηχητικές παραστάσεις και μαγνητοσκοπήσεις του/της νικητή/τριας στον Δικτυακό του Τόπο, σε οποιοδήποτε έντυπό της καθώς και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος. Οι νικητές με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό, συναινούν ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως.
 3. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό συνιστά ρητή αποδοχή και συναίνεση του συμμετέχοντος τήρησης και επεξεργασίας των στοιχείων του από την DORECO SA για τους σκοπούς του διαγωνισμού ή για την ενημέρωσή του για  ενέργειες και υπηρεσίες που αυτός επιθυμεί, στα πλαίσια πάντοτε της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ως εκάστοτε ισχύει. Εάν,  ο νικητής δεν επιθυμεί τη χρήση των προσωπικών του στοιχείων, μπορεί οποιαδήποτε στιγμή, να το δηλώσει επικοινωνώντας με την εταιρεία διαχείρισης του ATHENS HEART στη διεύθυνση Πειραιώς αρ. 180 ή αποστέλλοντας σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα με τα πλήρη στοιχεία του στo info@athensheart.gr.
 4. Για την έγκυρη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα όποιος είναι κάτω των 18 ετών θα πρέπει να διαθέτει την έγγραφη συγκατάθεση και αποδοχή του ασκούντος τη γονική μέριμνα. Αν κάποιος από τους νικητές του διαγωνισμού είναι κάτω των 18 ετών,  το δώρο που έχει κερδίσει μπορεί να το παραλάβει μόνο ο ασκών την γονική μέριμνα αυτού.
 5. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων αναλυτικών όρων.
 6. Οι όροι του Προγράμματος θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, στο επίσημο web site του ATHENS HEART (www.athensheart.gr).
 7. Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με το Πρόγραμμα και την εφαρμογή των παρόντων Αναλυτικών Όρων θα επιλύεται από τριμελή επιτροπή της αποκλειστικής επιλογής της DORECO SA. Η κρίση της Επιτροπής στις περιπτώσεις αυτές είναι δεσμευτική για τους Συμμετέχοντες.