Γιορτάζουμε 10 χρόνια και σου κάνουμε δώρο €1.500 για το ταξίδι των ονείρων σου

Γιορτάζουμε 10 χρόνια και σου κάνουμε δώρο €1.500 για το ταξίδι των ονείρων σου

Γιορτάζουμε 10 χρόνια…

…Και σου κάνουμε δώρο €1.500 για το ταξίδι των ονείρων σου! Έως τις 1/12/18 με τις ημερήσιες αγορές σου άνω των €50, μπαίνεις στην κλήρωση για ένα μεγάλο ταξίδι και πολλά δώρα. Κουπόνια συμμετοχής στη reception, επίπεδο 1.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

“10 χρόνια Athensheart

H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «DORECO ΑΝΩΝΥΜΟΣ TEΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και τον δ.τ. “DORECO SA”, που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφ. Κηφισίας αρ. 116 και Δαβάκη αρ. 1, διοργανώνει στο Εμπορικό της Κέντρο με την ονομασία «ATHENSHEART», που βρίσκεται στην οδό Πειραιώς αρ. 180, διαγωνισμό με τίτλο  “10 Χρόνια Athensheart”  (εφεξής «Το Πρόγραμμα»). Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι «Αναλυτικοί Όροι») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα κάθε ενδιαφερομένου, της κλήρωσης και της ανάδειξης νικητών στο πλαίσιο  του Προγράμματος.

Η DORECO SA διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους, να παρατείνει, να μειώνει τη διάρκεια ή και να ματαιώνει το Πρόγραμμα καθώς και να αλλάζει το έπαθλο του Προγράμματος για οποιοδήποτε λόγο και οποτεδήποτε, με κατάθεση νεότερου εγγράφου στον δικτυακό τόπο του ΑΤΗΕΝS HEART www.athensheart.gr (εφεξής «Δικτυακός Τόπος»). Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Η DORECO SA δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρων τροποποιήσεων.

 

 1. Η συνολική διάρκεια του Προγράμματος καθορίζεται από τη 1 Νοεμβρίου 2018 στις 10.00 έως και τηv 1 Δεκεμβρίου 2018 στις 20.00   (εφεξής η «Διάρκεια»).
 2. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν όλοι όσοι συμπληρώσουν κουπόνι και αποδεχθούν τους όρους του διαγωνισμού.
 3. Τα δώρα 10 δωροεπιταγές athensheart αξίας 20 ευρώ για αγορές στο ΠΛΑΙΣΙΟ, και ένας νικητής που θα κερδίσει ένα ταξίδι αξίας 1.500 ευρώ.
 4. Οι νικητές θα αναδειχθούν με κλήρωση η οποία θα γίνει Tρίτη 4 Δεκεμβρίου 2018 στα γραφεία διαχείρισης του ΑΤΗΕΝS HEART παρουσία δικηγόρου.

  Αναλυτική περιγραφή δώρων:

Α)  Ένα (1) voucher αξίας 1.500 ευρώ με το οποίο ο νικητής θα μπορέσει να πραγματοποιήσει ένα ταξίδι / υπηρεσία της επιλογής του σε συνεργασία με το τουριστικό γραφείο  Manessis travel ( Φιλελλήνων 4 , στο Σύνταγμα) . Ο νικητής μπορεί να επιλέξει  οποιοδήποτε  ταξίδι επιθυμεί στο εξωτερικό , στο εσωτερικό , μεμονωμένο ή οργανωμένο ταξίδι , κρουαζιέρα , εισιτήρια ,διαμονή σε ξενοδοχεία και γενικά οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες προσφέρει το τουριστικό γραφείο .Μπορεί επίσης να επιλέξει και ακριβότερο ταξίδι  και να επιβαρυνθεί τη διαφορά καθώς επίσης να χρησιμοποιήσει για μια υπηρεσία μικρότερο ποσό από τα 1.500ευρώ και να ξοδέψει τα υπόλοιπα χρήματα αγοράζοντας ένα δεύτερο πακέτο υπηρεσιών όποτε το επιθυμεί . Το δώρο του – voucher-  θα πρέπει να το εξαργυρώσει έως και τις 30 Νοεμβρίου 2019 είτε το εξαργυρώσει άπαξ είτε σε περισσότερες δόσεις.

Β) 10 ( δέκα )  δωροεπιταγές αξίας 20 ευρώ η καθεμία , οι οποίες θα εξαργυρωθούν στο κατάστημα ΠΛΑΙΣΙΟ . Οι δωροεπιταγές εξαργυρώνονται μόνο στο κατάστημα ΠΛΑΙΣΙΟ που βρίσκεται στο athensheart στο επίπεδο 0 έως και τις 31.12.2018

 

Διαδικασία συμμετοχής

Από τη  1 Νοεμβρίου 2018 έως και τις  1 Δεκεμβρίου 2018  με ημερήσιες αγορές άνω των 50 ευρώ από οποιοδήποτε κατάστημα του ΑΤΗΕΝS HEART ο επισκέπτης δικαιούται να συμπληρώσει ένα κουπόνι συμμετοχής το οποίο θα διατίθεται στη reception του athensheart στο επίπεδο1. (Δεν συμμετέχουν οι αποδείξεις από πληρωμές λογαριασμών κινητής τηλεφωνία, φυσικού αερίου κτλ.)

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 1. Εξαιρούνται της συμμετοχής στο Πρόγραμμα οι εργαζόμενοι στις εταιρείες «PASAL S.A», «DORECO S.A» και «MANESSIS AE», επίσης οι εργαζόμενοι στα καταστήματα του ΑΤΗΕΝS HEART, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς α’ και β’ βαθμού αυτών.
 2. Οι νικητές είναι συνολικά 11 ( έντεκα )
 3. Οι δωροεπιταγές των 20 ευρώ εξαργυρώνονται μόνο στο κατάστημα ΠΛΑΙΣΙΟ του athensheart έως και τις 31.12.2019 Οι νικητές θα ενημερωθούν τηλεφωνικά στο αριθμό τηλεφώνου ή το email που δήλωσαν κατά τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό.
 4. Oι νικητές θα πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα κατά την παραλαβή των δώρων τους
 5. Η κλήρωση θα γίνει 4 Δεκεμβρίου 2018 στις 14.00 στα γραφεία διαχείρισης του ΑΤΗΕΝS HEART παρουσία δικηγόρου.
 6. Τα δώρα είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα ή η εξαργύρωσή τους σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή.
 7. Οποιοσδήποτε από τους νικητές σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της αξιοποίησης/ παραλαβής του δώρου, μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:

(α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν υπογράψει, τη σχετική δήλωση παραλαβής του δώρου.

(β) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι      θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.

 1. Κατά την διάρκεια του Προγράμματος και μέχρι τη λήξη αυτού η DORECO SA δικαιούται να χρησιμοποιεί το Πρόγραμμα και τους νικητές του και για διαφημιστικούς λόγους. Οι νικητές των δώρων δεν δικαιούνται να εγείρουν καμία αξίωση κατά της ιδιοκτήτριας εταιρείας DORECO SA λόγω της χρήσης αυτών για διαφημιστικούς σκοπούς.
 2. Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Προγράμματος και της παράδοσης των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της DORECO SA παύει να υφίσταται. Η DORECO SA δε θα υπέχει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.
 3. Η DORECO SA διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα και να δημοσιεύσει φωτογραφίες, ηχητικές παραστάσεις και μαγνητοσκοπήσεις των νικητών στον Δικτυακό του Τόπο, σε οποιοδήπoτε έντυπό της καθώς και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος. Οι νικητές με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό, συναινούν ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως.
 4. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό συνιστά ρητή αποδοχή και συναίνεση του συμμετέχοντος τήρησης και επεξεργασίας των στοιχείων του από την DORECO SA για τους σκοπούς του διαγωνισμού ή για την ενημέρωσή του για ενέργειες και υπηρεσίες που αυτός επιθυμεί, στα πλαίσια πάντοτε της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ως εκάστοτε ισχύει. Εάν, οι νικητές δεν επιθυμούν τη χρήση των προσωπικών τους στοιχείων, μπορούν οποιαδήποτε στιγμή, να το δηλώσουν επικοινωνώντας με την εταιρεία διαχείρισης του ATHENS HEART στη διεύθυνση Πειραιώς αρ. 180 ή αποστέλλοντας σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα με τα πλήρη στοιχεία τους.
 5. Για την έγκυρη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα όποιος είναι κάτω των 18 ετών θα πρέπει να διαθέτει την έγγραφη συγκατάθεση και αποδοχή του ασκούντος τη γονική μέριμνα. Αν κάποιος από τους νικητές του διαγωνισμού είναι κάτω των 18 ετών, το δώρο που έχει κερδίσει μπορεί να το παραλάβει μόνο ο ασκών την γονική μέριμνα αυτού.
 6. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων αναλυτικών όρων.
 7. Οι όροι του Προγράμματος θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, στο επίσημο web site του ATHENS HEART (www.athensheart.gr).
 8. Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με το Πρόγραμμα και την εφαρμογή των παρόντων Αναλυτικών Όρων θα επιλύεται από τριμελή επιτροπή της αποκλειστικής επιλογής της DORECO SA. Η κρίση της Επιτροπής στις περιπτώσεις αυτές είναι δεσμευτική για τους Συμμετέχοντες.